Hopp til innholdet

Angreskjema

Ved kjøp av varer eller tjenester fra Padletur AS
Organisasjonsnummer: 921210248MVA

Utfylt skjema sendes i posten til: Padletur AS, Stabells veg 32, 7022 Trondheim
eller epost: lars@padletur.no

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende varer (spesifiser nedenfor):Varen ble mottatt den (dato):


Kjøperens navn:


Kjøperens adresse:


Dato:

Kjøperens underskrift (dersom papirskjema benyttes)